BELEIDSADVISERING

Ervaring in:
Beleid maken voor organisaties van eerstelijnspsychologen, regionaal en landelijk
Afstemming op beleid van overheid, huisartsenorganisaties, amw organisaties,
2e lijns GGZ, zorgverzekeraars, clienten/patientenorganisaties
Vertegenwoordiging op vergaderingen, symposia e.d.
Bijdragen aan notities, artikelen en persberichten
Woordvoerder voor pers en politici
Financiele onderhandelingen
Kwaliteitsbeleid
Praktijkautomatisering
Onderzoek in eerstelijns-GGZ

Wie kan ik adviseren?
Landelijke Organisaties van eerstelijnspsychologen
Regionale organisaties van eerstelijnspsychologen
Praktijken van eerstelijnspsychologen

Bestuurlijke ervaring:* Secretaris ** Voorzitter
- Psychologen Overleg Kennemerland *
- Werkgroep Eerstelijnspsychologen NIP **
- Sectie K, KOPNIP, RAGEZO, Hoofdbestuur NIP
- Werkgroep Huisarts-Psycholoog (NHG/NIP)
- Begeleidingsgroep Onderzoek Psychologen in de eerste lijn NIVEL,
- ROEP Kennemerland *
- Commissie van Overleg ROEP Kennemerland/Zilveren Kruis
- Beroepscommissie Hoofdbestuur NIP
- Begeleidingsgroep De GGZ poortwachterspositie van de huisarts
- Werkgroep Eerstelijns GGZ ( LHV,LVE,VOG)
- Begeleidingsgroep Onderzoek De toegankelijkheid van de
eerstelijnspsychologie (NIVEL)
- Klankbordgroep Ontwikkeling keurmerk ELP-praktijk (LVE)
- Werkgroep Kwaliteit ( LVE)
- Werkgroep ICT (LVE) **
- Werkgroep Eerstelijnspsychologen (HKZ)
- Begeleidingsgroep Korte Lijnen (LHV,LVE, MO-groep)
- Begeleidingscommissie Evaluatieonderzoek Bartels **
- Overleg Sociale kaart GGZ
- Begeleidingscommissie Evaluatie Versterking Eerstelijns GGZ (NIVEL)
- Begeleidingscommissie Verruiming financiele toegankelijkheid
eerstelijnspsychologen (HHM)
- Werkgroep codeboek
- Focusgroep Herontwerp formulierenset
- Lid redactie handboek Eerstelijnspsychologie
- Lid expertmeetings over profiel eerstelijnspsycholoog (LVE, NIP)
- Lid werkgroep Modulaire beschrijving eerstelijnspsycholofgische zorg (Movisie, LVE, NIP)

Tarief 90,00 per uur exclusief reiskosten/tijd.
U kunt ook advies vragen per E-mail (zie contact)

links:

www.buitinkbeleidsadvies.nl
www.lve.nl
Website praktijk voor psychologische hulpverlening