SUPERVISIE

DESKUNDIGHEID EN ERVARING:
Supervisie
Begeleide intervisie


INHOUD SUPERVISIE:
psychodiagnostiek en behandelplannen
bespreken van behandelplannen en verschillende vormen van psychologische behandeling;
bespreking van literatuur;
samenwerking met andere hulpverleners ( GGZ, huisarts en AMW) ;
persoonlijk functioneren;
kwaliteit en beroepsethiek.

WIE KAN IK SUPERVISEREN?
Eerstelijnspsychologen die de NIP-kwalificatie willen behalen
Eerstelijnspsychologen die de Gz-registratie willen behalen

Informatie NIP: www.psynip.nl/leden/kwalif/elp.htm